top of page
silverex logo.png

         од страна на 

Bau-Art-Tec GmbH

Право на повлекување

право на повлекување

3.1 Во принцип, потрошувачите имаат право на повлекување. Имате право да се повлечете од овој договор во рок од 14 дена. Периодот на откажување е 14 дена од денот кога вие или трето лице именувано од вас, а кое не е превозник, ја преземале стоката во сопственост. За да го искористите вашето право на повлекување, мора да не информирате за вашата одлука да се повлечете од овој договор преку нашата контакт форма на нашата почетна страница.

3.2 Доколку го отповикате овој договор, ви ги плативме сите плаќања што сме ги примиле од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (со исклучок на дополнителните трошоци што произлегуваат од фактот што сте избрале различен тип на испорака од најевтината стандардна понудена испорака од нас имаат) по најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот на приемот на стоката. За оваа отплата, ги користиме истите начини на плаќање што ги користевте во оригиналната трансакција, освен ако нешто друго не е изрично договорено со вас. Морате веднаш да ни ја вратите или предадете стоката и во секој случај најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога ќе не известите за откажувањето на овој договор. Рокот е испочитуван доколку ја испратите стоката назад пред да истече рокот од четиринаесет дена. Вие сте одговорни само за секоја намалена вредност на стоката што произлегува од ракувањето, освен она што е неопходно за да се утврди природата, карактеристиките и функционирањето на стоката. Ние ќе ги сносиме трошоците за враќање на производот само доколку има дефект на производот.

Совети:

а) Пред да може да се изврши враќање, мора да побарате број за враќање на нашата почетна страница. Во зависност од причината за враќањето, етикетата за враќање потоа ќе ви биде испратена по е-пошта. Сепак, љубезно ве замолуваме да се воздржите од враќање на стоката што ја собира во рамките на вашето право на повлекување. Ве молиме имајте предвид дека ако изберете непотребно скап начин на испорака, може да имате право на плаќање на разликата до враќање по пошта.
б)
 Исто така, би сакале да истакнеме дека можеби ќе треба да платите компензација за враќање на стоката без оригиналното пакување на производот.
в)
 По исклучок, не постои право на повлекување за стоки кои не се префабрикувани и за чие производство одлучувачка е индивидуалниот избор или определување од вас или кои се јасно прилагодени на вашите лични потреби.
г)
 Откако ќе ги примиме и провериме вратените производи, ќе добиете рефундирање на куповната цена. Трошоците за инсталирање и отстранување на стоката, како и други услуги/работи што сте ги нарачале од нас во врска со стоката не може да се надоместат во случај на откажување.
д)
 Ако ни ја испратите стоката назад без дополнително објаснување, претпоставуваме дека сакате да го искористите вашето законско право на повлекување.

Postal Boxes _edited.jpg
bottom of page