top of page

         Силверекс

           од страна на

   BAU-ART-TEC GmbH

Roderstr. 42,

85055 Инголштад
Германија

Телефон: 0841 99 36 07 20
Факс: 0841 99 36 07 22

Е-пошта: info@bau-art-tec.de

Комерцијален регистар:
Окружниот суд во Инголштад
HRB 8883

Даночен број: 124/122/11942


ИД за ДДВ: DE320185495
Даночна канцеларија во Инголштад

silverex logo.png

         од страна на 

Bau-Art-Tec GmbH

Одрекување / Одрекување

1. Содржина на онлајн понудата

Авторот не презема никаква одговорност за актуелноста, точноста и комплетноста на информациите дадени на нашата веб-страница. Барањата за одговорност против авторот во врска со материјална или нематеријална штета предизвикана од употреба или некористење на дадените информации или со употреба на неточни и нецелосни информации се во принцип исклучени, освен ако може да се докаже дека авторот дејствувал намерно или грубо. вина за небрежност постои. Сите понуди се необврзувачки. Авторот изрично го задржува правото да промени, дополни или избрише делови од страниците или целата понуда без претходно известување или привремено или трајно да го прекине објавувањето.

2. Референци и врски

Во случај на директни или индиректни упатувања на надворешни веб-локации („хиперврски“), кои се надвор од областа на одговорноста на авторот, одговорноста ќе стапи на сила само доколку авторот бил свесен за содржината и било технички возможно и разумно за тоа да го стори за да спречи употреба на незаконски содржини. Авторот со ова изрично изјавува дека ниту една незаконска содржина не била забележлива на поврзаните страници во моментот кога врската била креирана. Авторот нема никакво влијание врз сегашниот и идниот дизајн, содржината или авторството на поврзаните/поврзаните страници. Затоа, тој изречно се оградува од сета содржина на сите поврзани/поврзани страници кои биле променети по креирањето на врската. Оваа изјава се однесува на сите врски и референци поставени во нашата сопствена веб-локација, како и на записи од трети страни во книги за гости, форуми за дискусија, директориуми за врски, списоци за пошта и сите други форми на бази на податоци поставени од авторот, чија содржина може да да се пристапи надворешно. Давателот на страницата на која се упатува е единствено одговорен за нелегална, неточна или нецелосна содржина, а особено за штетата што произлегува од употребата или некористењето на таквите информации, а не лицето кое само се повикува на соодветната публикација преку врски.

3. Закон за авторско право и трговски марки

Авторот се труди да ги почитува авторските права на сликите, графиките, звучните документи, видео секвенците и текстовите што се користат во сите публикации, да користи слики, графики, звучни документи, видео секвенци и текстови што самиот ги создал или да користи графика без лиценца, звучни документи, видео секвенци и текстови. Сите марки и заштитни знаци споменати во веб-локацијата и евентуално заштитени од трети страни се предмет без ограничување на одредбите од важечкиот закон за трговски марки и правата на сопственост на соодветниот регистриран сопственик. Заклучокот дека трговските марки не се заштитени со правата на трети лица не треба да се извлекува само врз основа на самото споменување! Авторските права за објавените објекти создадени од самиот автор остануваат исклучиво на авторот на страниците. Не е дозволено репродукција или употреба на такви графики, звучни документи, видео секвенци и текстови во други електронски или печатени публикации без изречна согласност на авторот.

4. Приватност

Доколку се даде можност за внесување на лични или деловни податоци (адреси на е-пошта, име, адреси), внесувањето на овие податоци се одвива на изречно доброволна основа. Користењето и плаќањето на сите понудени услуги е - колку што е технички возможно и разумно - дозволено без давање такви податоци или со обезбедување анонимни податоци или псевдоним. Не е дозволено користење на податоците за контакт објавени во отпечатокот или споредливи информации како што се поштенски адреси, телефонски и факс броеви и адреси на е-пошта од трети страни за испраќање информации што не се изрично побарани. Изрично го задржуваме правото да преземеме правни мерки против испраќачите на таканаречените спам пораки кои ја прекршуваат оваа забрана.

5. Google Adsense

Оваа веб-локација користи Google Adsense, веб-рекламна услуга обезбедена од Google Inc., САД („Гугл“). Google Adsense користи таканаречени „колачиња“ (текстуални датотеки), кои се складирани на вашиот компјутер и кои овозможуваат анализа на вашата употреба на веб-страницата. Google Adsense исто така користи таканаречени „web beacons“ (мали невидливи графики) за собирање информации. Со користење на веб-светилникот, може да се снимаат и собираат едноставни дејства како што е сообраќајот на посетители на веб-локацијата. Информациите генерирани од колачето и/или веб-светилникот за вашата употреба на оваа веб-локација (вклучувајќи ја вашата IP адреса) се пренесуваат на сервер на Google во САД и се складираат таму. Google ќе ги користи овие информации за да ја оцени вашата употреба на веб-локацијата во однос на рекламите, да состави извештаи за активноста на веб-локацијата и рекламите за операторот на веб-локацијата и да обезбеди други услуги поврзани со активноста на веб-локацијата и користењето на интернет. Google исто така може да ги пренесе овие информации на трети страни доколку тоа го бара со закон или ако трети страни ги обработуваат овие податоци во име на Google. Под никакви околности Google нема да ја поврзе вашата IP адреса со други податоци на Google. Можете да спречите складирање колачиња на вашиот хард диск и прикажување на веб-светилници со избирање „не прифаќај колачиња“ во поставките на вашиот прелистувач (во MS Internet Explorer под „Дополнителни елементи > Интернет опции > Заштита на податоци > Поставки“; во Firefox под „Додатоци > Поставки > Приватност > Колачиња“); би сакале да ви укажеме дека во овој случај, доколку е применливо, можете да не ги користите сите функции на оваа веб-локација во целост. Со користење на оваа веб-локација, се согласувате со обработката на податоците за вас од страна на Google на начин и за целите наведени погоре.

6. Google Analytics

Оваа веб-локација користи Google Analytics, услуга за веб-аналитика обезбедена од Google Inc. („Гугл“). Google Analytics користи таканаречени „колачиња“, текстуални датотеки што се зачувани на вашиот компјутер и овозможуваат анализа на вашата употреба на веб-страницата. Информациите генерирани од колачето за вашата употреба на оваа веб-локација (вклучувајќи ја вашата IP адреса) се пренесуваат на серверот на Google во САД и се складираат таму. Google ќе ги користи овие информации за да ја оцени вашата употреба на веб-локацијата, да состави извештаи за активноста на веб-локациите за операторите на веб-локациите и да обезбеди други услуги поврзани со активноста на веб-локацијата и користењето на интернет. Google исто така може да ги пренесе овие информации на трети страни доколку тоа го бара со закон или ако трети страни ги обработуваат овие податоци во име на Google. Под никакви околности Google нема да ја поврзе вашата IP адреса со други податоци на Google. Можете да спречите инсталирање на колачиња со соодветно поставување на софтверот на вашиот прелистувач; би сакале да ви укажеме дека во овој случај, доколку е применливо, можете да не ги користите сите функции на оваа веб-локација во целост. Со користење на оваа веб-локација, се согласувате со обработката на податоците за вас од страна на Google на начин и за целите наведени погоре.

7.Фејсбук

Оваа веб-локација користи приклучоци од давателот Facebook.com, кои се обезбедени од Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 во САД. Корисниците на нашата веб-локација на која е инсталиран приклучокот за Facebook се информирани дека приклучокот ќе воспостави врска со Facebook, која ќе биде пренесена на вашиот прелистувач за да се појави приклучокот на веб-локацијата. Понатаму, податоците се препраќаат до серверот на Facebook преку употреба, кој содржи информации за посетите на вашата веб-локација на нашата почетна страница. За најавените корисници на Facebook, тоа значи дека податоците за користење се доделени на нивната лична сметка на Facebook. Веднаш штом активно го користите додатокот на Facebook како најавен корисник на Facebook (на пр. со кликнување на копчето „Ми се допаѓа“ или со користење на функцијата за коментари), овие податоци се префрлаат на вашата сметка на Facebook и се објавуваат. Ова може да го избегнете само ако претходно се одјавите од вашата сметка на Facebook. За повеќе информации во врска со користењето податоци од страна на Facebook, ве молиме погледнете ги прописите за заштита на податоците на Facebook.

8. Валидност на ова одрекување

Ова исклучување на одговорност/одрекување треба да се смета како дел од веб-локацијата од која е упатена на оваа страница. Доколку делови или поединечни формулации на овој текст не, повеќе или целосно не соодветствуваат на важечката правна ситуација, останатите делови од документот остануваат непроменети во нивната содржина и валидност.

Извор: Haftausschluss.org, Шаблон за одрекување и Закон за заштита на податоци

bottom of page